Đăng nhập

 Skype    |     Zalo    |     Zalo    |    Tiếng Việt Tiếng Việt    |    English English

Dự án đang thực hiện

 

No. Tên Thời gian Khách hàng Phạm vi công việc
 1  Nhà máy giấy Tân Mai - Miền Đông công suất 150.000 tấn/năm  2019-2020  Tập đoàn giấy Tân Mai  Bảo trì thiết bị, lắp đặt thiết bị cho dây chuyền Nhà máy giấy Tân Mai - Miền Đông
 2  Zitron (Xuất khẩu)  2018  ZITRON  Chế tạo, tổ hợp thử, đóng gói và vận chuyển quạt thông gió
 3  Nhiệt điện Long Phú 1  08/2017 - 2018  LILAMA / PVN  Lắp đặt vật liệu tổ máy số 2
 4  Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1  01/2017-2018  LILAMA/Doosan  Lắp đặt kết cấu thép nhà Turbine và Turbine, máy phát Tổ máy số 1
 5  Nhiệt điện Long Phú 1  08/2017 - 2018  LILAMA / PVN  Lắp đặt thiết bị lò hơi tổ máy số 2
 6  Nhiệt điện Long Phú 1  01/2017 - 2018  LILAMA / PVN  Lắp đặt vật liệu (hệ thống đường ống, kết cấu thép và phụ trợ) lò hơi tổ máy số 1
 7  Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh - Giai đoạn 1  02/2017 - 2018  Trung Nam Group / LILAMA 45.3  Gia công chế tạo, vận chuyển, lắp đặt thiết bị cơ khí thuỷ công
 8  Năng lượng mặt trời FSDNM1-TERA 2  08/2017 - 2018  Shinryo Vietnam Corporation  Lắp đặt đường ống khí nén khô và nước làm mát; Lắp đặt hệ thống ống và thiết bị hệ thống làm mát
 9  Nhiệt điện Long Phú 1  06/2016 - 2018  LILAMA/PVN  Lắp đặt kết cấu thép lò hơi tổ máy số 1
 10  Nhiệt điện Sông Hậu 1  06/2016 - 2018  LILAMA/Doosan  Cung cấp vật tư chính và chế tạo kết cấu thép nhà Tuabin
    1    2   >>